Wulp

Merel (man) in de sneeuw

Roodborst

Robin uit de voerplaats

Huismus

Koolmees

Zilvermeeuw

Koperwiek

Jonge blonde Buizerd

Torenvalk

Steenloper

Zilvermeeuwen

Torenvalk

Brandgans

Rotgans

Kolgans

Brandganzen, maak plaats

Lepelaar

Lepalaar op nest

Fitis

Fitjaf

Heggemus

Flamingo